You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Laden...

Privacybeleid

Deze website is eigendom van "Fiona Daniels Fotografie"


Contactgegevens:

Beverzakbroekweg 72, Zonhoven
Tel: +32 (0)484 94 91 14
E-mail : info@fionadaniels-fotografie.be
0ndernemingsnummer: BE 0764.841.436
 

Inzamelen van informatie – Privacy en gegevensbescherming

De meeste informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Wanneer de gebruiker toch om persoonlijke informatie gevraagd wordt, zal deze informatie enkel gebruikt worden voor doeleinden die strikt aansluiten bij de dienstverlening van en door "Fiona Daniels Fotografie" op basis van de contractuele relatie als gevolg van de bestelling of registratie dan wel op basis van haar gerechtvaardigd belang om diensten te verlenen en u hiervoor te contacteren. De informatie over u wordt u op verzoek meegedeeld. U kan deze, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het ons te mailen op info@fionadaniels-fotografie.be. Bent u het niet eens met de manier waarop "Fiona Daniels Fotografie" uw gegevens verwerkt, kan u klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Ik maak gebruik van een portfolio op mijn website en social media kanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Ik verwerk hierin jouw foto’s wanneer jij hier met het aangaan van de overeenkomst toestemming voor hebt gegeven. Ik bewaar deze foto’s onbeperkt in mijn archief, tenzij jij een verzoek doet tot verwijdering. Dit geeft jou geen recht de foto’s onbeperkt op te vragen. Het maken van een back-up is jouw eigen verantwoordelijkheid.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Aansprakelijkheid

De op deze website beschikbaar gestelde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Uiteraard is deze informatie richtinggevend en door de beknoptheid niet altijd volledig. Voor verdere en concrete uitleg kan u met "Fiona Daniels Fotografie" contact nemen via mail. Gelet op onze middelenverbintenis, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie